Το ελληνικό WordPress: el.wordpress.org

Από σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2008, οι ελληνόφωνοι όλου του κόσμου έχουν μια κεντρική επίσημη τοποθεσία να προμηθεύονται το WordPress στα ελληνικά!

el.wordpress.org

el.wordpress.org:  WordPress | Ελληνικά

WordPress | Ελληνικά

Για την ώρα στο el.wordpress.org θα βρείτε το εξελληνισμένο πακέτο του WordPress 2.7 και επίσης τα μεμονωμένα αρχεία εξελληνισμού των εκδόσεων 2.6 και 2.7. Η έκδοση 2.6 έχει εξελληνιστεί κατά το 98,96% και η έκδοση 2.7 κατά το 99,27%:

WordPress 2.7 στα ελληνικά:  Σύνταξη νέου άρθρου

WordPress 2.7 στα ελληνικά: Σύνταξη νέου άρθρου

WordPress 2.7 στα ελληνικά:  Ρυθμίσεις συζητήσεων

WordPress 2.7 στα ελληνικά: Ρυθμίσεις συζητήσεων

Αυτοματοποίηση

Εκτός από κεντρική, προσιτή και εύχρηστη τοποθεσία για τα ελληνικά αρχεία του WordPress, η παρουσία του ελληνικού υποτομέα στο wordpress.org φέρνει και ένα άλλο σημαντικό όφελος: Αυτοματοποίηση.

Αφενός, αυτοματοποίηση στην παραγωγή και δημοσίευση των ελληνικών πακέτων.

Αφετέρου, αυτοματοποίηση αναβαθμίσεων. Το WordPress 2.7 υποστηρίζει πλέον αυτόματη αναβάθμιση από έκδοση σε έκδοση. Ένα από τα στοιχεία που αποστέλλονται στον κεντρικό διακομιστή κατά τον έλεγχο για νέες εκδόσεις είναι η γλώσσα της εγκατάστασης. Αν, και μόνο αν, υπάρχει αντίστοιχος υποτομέας στο wordpress.org, δηλ. «el» στην περίπτωσή μας, γίνεται έλεγχος και εκεί. Αν βρεθούν αναβαθμισμένα αρχεία μετάφρασης, μεταφορτώνονται και εγκαθίστανται και αυτά αυτομάτως. — Προχωρημένα πράματα δηλαδή! :-D

Σημειώσεις

Το αρχείο wp-config-sample.php της έκδοσης 2.7 είναι κι αυτό μεταφρασμένο:

op111.net/u/wp-config-sample-27-el.phps

Αποφάσισα ωστόσο να μην το βάλω στη διανομή για τον εξής λόγο:

Η κωδικοσελίδα του εξελληνισμένου wp-config-sample.php είναι UTF-8 χωρίς Byte Order Mark (σε αντίθεση με το πρωτότυπο, που είναι απλό ANSI). Πολύς κόσμος επεξεργάζεται τα αρχεία αυτά στο Notepad των Windows, χωρίς να γνωρίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες και το πρόβλημα που προκαλείται (νεκρό σάιτ) από το Byte Order Mark που προσθέτει το Σημειωματάριο των Windows όταν αποθηκεύει σε UTF-8. Έκρινα λοιπόν ότι ένα εξελληνισμένο wp-config-sample.php θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα έλυνε.

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ την Ειρήνη, που έκανε μια ωραία αναλυτική παρουσίαση της νέας μετάφρασης του WordPress 2.7 με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, τον Νικολάι, υπεύθυνο μεταφράσεων του WordPress, τον Σίμο, που, έμπειρος ων σ’ αυτά, μου βρήκε στα γρήγορα κάποιες λεπτομέρειες που χρειαζόμουν, τον Φίλιππο, που είναι καλός (ενίοτε) και επίμονος (αδιαλείπτως) σύμβουλος, και βέβαια όσους έχουν συνεισφέρει μέχρι τώρα στον εξελληνισμό του WordPress — αλφαβητικά:

δκ