Άνω τελεία και άλλοι «δύσκολοι» χαρακτήρες σε Λίνουξ

Hello, world!