Εξελληνισμός του WordPress 2.8

WordPress 2.8 στα ελληνικά: Πρώτη παρουσίαση του επίσημου εξελληνισμού του WordPress 2.8.

Full article

The WordPress excerpt: What, why, how, tips and plugins

Hand-written excerpts make a WordPress site easier to navigate. They also bring more and better traffic from search engines. Learn why and how.

Full article

Το ελληνικό WordPress: el.wordpress.org

Από σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2008, οι ελληνόφωνοι όλου του κόσμου έχουν μια κεντρική επίσημη τοποθεσία να προμηθεύονται το WordPress στα ελληνικά!

Fifteen useful shell extensions for Windows

A selection of good, free shell extensions for Windows XP and Windows Vista, to rename files, resize images, manage hardlinks, and more!

Full article

WordPress 2.7: Ten useful new features

An illustrated tour of ten of the most useful new features in WordPress 2.7.

Full article

Two abstract translucent wallpapers for Linux

Two minimal and discreet transparent backgrounds for Linux that can be set to any colour.

Full article

Add any link to your WordPress navigation menu with Page Links To

A quick and easy way to add any kind of link—for example, a Homepage link—to your WordPress navigation menu.

Full article

Εξελληνισμός του WordPress 2.6 και 2.7

Το WordPress 2.6 και 2.7 στα ελληνικά. Σελίδα προετοιμασίας και επικοινωνίας για δύο νέες μεταφράσεις του WordPress.

Full article

How to make a child theme for WordPress: A pictorial introduction for beginners

Child themes let you modify a WP theme to any extend without touching it. This tutorial explains how, with images illustrating each essential step.

Full article

Το Λεξικό Τριανταφυλλίδη στον Firefox! (Και στον Internet Explorer και σε άλλα προγράμματα!)

Τρεις εναλλακτικοί απλοί τρόποι να χρησιμοποιείτε ένα κορυφαίο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας μέσω του Firefox και άλλων προγραμμάτων πλοήγησης.

Full article