Εξελληνισμός του WordPress 2.8

Το ελληνικό WordPress: el.wordpress.org

Εξελληνισμός του WordPress 2.6 και 2.7

Άνω τελεία και άλλοι «δύσκολοι» χαρακτήρες σε Λίνουξ