Εξελληνισμός του WordPress 2.8

The WordPress excerpt: What, why, how, tips and plugins

Το ελληνικό WordPress: el.wordpress.org

Εξελληνισμός του WordPress 2.6 και 2.7